Umów się na wizytę
BioClinic Brodnica - Igor Dogocki, Magda Chylińska - stomatologia immunologiczna, stomatologia biologiczna, implanty ceramiczne, implanty cyrkonowe, stomatologia holistyczna
Zbawienny Ozon - BioClinic stomatologia immunologiczna

Zbawienny Ozon

25-04-2020

Ozon jest trójatomową wersją tlenu (O3), występującą naturalnie w ziemskiej atmosferze, która od pewnego czasu znajduje szerokie zastosowanie w terapiach alternatywnych.

Gaz ten odkryty został w 1840 roku. Znajduje się w górnych warstwach naszej atmosfery, a jego funkcją jest blokowanie części promieni UV. Ciekawostką jest, że właśnie ozonowi zawdzięczamy charakterystyczny zapach powietrza zaraz po burzy, za którym wiele osób przepada. Jest gazem świetnie rozpuszczającym się w wodzie. Jest to również jeden z najsilniejszych, znanych środków dezynfekcyjnych.

O3 ma niezwykle silne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Po styczności z ozonem, błony komórkowe bakterii ulegają dezintegracji, przez oksydację fosfolipidów i lipoprotein. W kontakcie z grzybami, ozon upośledza pewne etapy ich rozwoju, przez co infekcja jest zahamowana. W przypadku wirusów, ozon niszczy kapsydy osłaniające kwasy nukleinowe, co zaburza cykl reprodukcyjny wirusa i zapobiega jego namnażaniu. Ponadto, wirusy stają się podatne na utlenianie i wydalanie z organizmu.

Ozonoterapia jest bezpieczną, wystandaryzowaną oraz potwierdzoną w badaniach klinicznych metodą wspomagającą leczenie różnorodnych schorzeń, szczególnie tych wywołanych przez lekooporne szczepy bakterii i wirusy. Jest ona również skutecznym sposobem na dotlenienie tkanek i narządów, poprawę warunków krążenia krwi w naczyniach, podniesienie odporności oraz wzmocnienie ogólnej kondycji organizmu.

Ozon ma szereg właściwości leczniczych:

Zbawienny Ozon

Będąc aktywną formy tlenu, ozon wykazuje silne właściwości bakteriobójcze. Jego działanie polega na:

  1. Zablokowaniu systemu kontroli enzymatycznej komórki bakterii, co umożliwia wniknięcie cząsteczek ozonu do jej wnętrza.
  2. Ozon następnie blokuje funkcje życiowe bakterii oraz niszczy jej DNA. Bakterie raz zniszczone przez ozon nie są w stanie ani mutować ani uodpornić się na jego działanie. Leczenie Ozonem ma zatem tę olbrzymią zaletę, że nie wyzwala odporności szczepów mikroorganizmów. Stąd wysoka efektywność terapii ozonowej, skutecznej nawet w przypadku lekoopornych bakterii. Należy dodatkowo podkreślić, że zdrowe komórki organizmu człowieka, dzięki swoim mechanizmom obronnym, pozostają w całym procesie nietknięte.

Szczególnie wrażliwe na działanie Ozonu są bakterie beztlenowe takie jak: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ureus, Staphylococcus haemolyticus, Escherichia coli, Proteus vulgaris.

Lecznicze właściwości Ozonu nie ograniczają się do jego zdolności unicestwiania bakterii. Stanowi on także niezastąpiony środek pomocniczy w walce z wirusami. Zahamowanie rozwoju wirusa przez Ozon dokonuje się w dwóch etapach:

  1. W pierwszym rzędzie dochodzi do utlenienia nienasyconych kwasów tłuszczowych błony komórkowej zarażonych wirusem komórek.
  2. Po wniknięciu ozonu do wnętrza zainfekowanych komórek, zatrzymuje on rozwój wirusa. Dochodzi wtedy do utlenienia n-acetyloglikozaminy na powierzchni wirusa, przez co nie może on wejść w reakcję z odpowiednimi receptorami na powierzchni komórki, skutkuje to zatrzymaniem aktywności wirusa.

Wirusy szczególnie wrażliwe na działanie ozonu to: Polio, Adeno, Echo, Cox, Herpes A i B, Retro.

Ozon wykazuje także dużą skuteczność jako środek pomocniczy w leczeniu chorób wywołanych przez grzyby takie jak: Candida albicans, Trichophyton, Microsporium i inne.

Wykaz bakterii i wirusów już potwierdzonych do ginięcia pod wpływem ozonu: Aspergillus Niger, Bacillus Bacteria, Bacillus Anthracis, Bacillus cereus, B. cereus, Bacillus subtilis, Bacteriophage f2, Botrytis cinerea, Candida Bacteria, Clavibacter michiganense, Cladosporium, Clostridium Bacteria, Clostridium Botulinum Spores, Coxsackie Virus A9, Coxsackie Virus B5, Diphtheria Pathogen, Eberth Bacillus, Echo Virus 29, E-coli, Encephalomyocarditis Virus, Endamoebic Cysts Bacteria, Enterovirus Virus, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Fusarium oxysporum f.sp. melonogea, GDVII Virus, Hepatitis A virus, Herpes Virus, Influenza Virus, Klebs-Loffler Bacillus, Legionella pneumophila, Luminescent, Basidiomycetes, Mucor piriformis, Mycobacterium avium, Mycobacterium foruitum, Penicillium Bacteria, Phytophthora parasitica, Poliomyelitis Virus, Poliovirus type 1, Proteus Bacteria, Pseudomonas Bacteria, Rhabdovirus virus, Salmonella Bacteria, Salmonella typhimurium, Schistosoma Bacteria, Staph epidermidis, Staphylococci, Stomatitis Virus, Streptococcus Bacteria, Verticillium dahliae, Vesicular Virus, Virbrio Cholera Bacteria, Vicia Faba progeny.

Podsumowując, ozonowanie krwi przynosić może następujące korzyści:

Zbawienny Ozon

W celach terapeutycznych ozonowanie krwi wydaje się być szczególnie zasadne, gdy występują problemy z cyrkulacją krwi oraz niedotlenieniem tkanek.

By podać ozon bezpośrednio do krwiobiegu, preparat przygotowuje się na chwilę przed zabiegiem. Specjalny generator wytwarza cząsteczki ozonu z czystego tlenu dzięki kontrolowanym wyładowaniom elektrycznym. Ukończony preparat jest mieszaniną tlenu (O2) i ozonu (O3) w płynie do infuzji, gotową do podania w formie kroplówki. Ze względu na słabą stabilność cząsteczki ozonu, preparat przygotowywany jest bezpośrednio przed zabiegiem ozonowania, by można było rozpocząć infuzję niezwłocznie po przygotowaniu i zachować maksimum właściwości.

Warto jednak zauważyć, że regularne zabiegi z podawaniem ozonu do krwi są świetnym sposobem na kurację anty-ageing, by wzmocnić organizm i uchronić go przed drobnymi dolegliwościami oraz chorobami wynikającymi ze starzenia się organizmu, zyskując jednocześnie lepsze samopoczucie i większą witalność.

Dzięki zastosowaniu ozonu okres leczenia chorób ulega skróceniu, a proces rehabilitacji zostaje
przyspieszony. Ponadto co jest niezwykle istotne i powszechnie stosowane , ozonoterapia pozwala na przyspieszenie leczenia trudno gojących się ran, zarówno podczas leczenia stomatologicznego, jak i ran na innych powierzchni ciała.

Ponieważ terapia ozonem udowodniła już swoją skuteczność jest z powodzeniem stosowana w Europie i na Świecie jako uzupełnienie i wzmocnienie konwencjonalnych metod leczenia.

Terapia ozonem jest aktualnie stosowana jako forma profilaktyki i leczenia przypadków choroby spowodowanej COVID -19 m.in. w Chinach i Hiszpanii. We Włoszek na początku kwietnia dopuszczona ją jako terapię wspomagająca.

W Chinach jako pierwszy kraju zaobserwowano, iż już po 5 zabiegach Terapii Ozonem u większości pacjentów, którym go podano nastąpiła:

  1. Ogólna poprawa warunków klinicznych
  2. Normalizacja temperatury ciała
  3. Zmniejszenie reaktywnego białka C
  4. Normalizacja tętna
  5. Poprawa nasycenia i redukcja podaży tlenu
  6. Normalizacja czynności nerek (poziom kreatyniny)

Te obiecujące wyniki leczenia spowodowały, że coraz więcej krajów i szpitali zagranicznych zaczyna stosować tę metodę do poprawy stanu pacjentów z Covid-19.

„Podawanie ozonu może w spektakularny sposób pomóc pacjentom z Covid-19”, wyjaśnia w komunikacie prasowym przedstawiciel polikliniki Nuestra Señora del Rosario.

Zapewnia, że nie trzeba czekać wiele dni, aby obserwować polepszenie stanu pacjenta.

Już po 2 lub 3 sesjach leczenia widoczna jest poprawa. „Wielu pacjentów, którzy mieli zostać zaintubowani i podłączni do reporatora, dzięki terapii ozonowej nie tylko jej uniknęło, ale poprawiło się do tego stopnia, że nie wymagało tlenu po zaledwie kilku sesjach leczenia”.

We Włoszech, w szpitalu uniwersyteckim Santa María della Misericordia w Udine, podano 36 pacjentów z zapaleniem płuc Covid-19 i z niewydolnością oddechową terapii ozonem.

Zbawienny Ozon

Po zastosowaniu ozonu tylko 3% wymagało intubacji w porównaniu ze standardowymi 15% !Czyli oszczędzono znacznej ilości pacjentów intubacji; a biorąc pod uwagę wysoką śmiertelność zaintubowanych pacjentów, należy podkreślić to osiągnięcie.

W Chinach trwają cztery próby kliniczne, a wstępne wyniki nie mogą być bardziej obiecujące. Dr José Baeza, Prezydent Hiszpańskiego Towarzystwa Terapii Ozonowej i Wiceprezes Światowej Federacji Terapii Ozonowej (Światowa Federacja Terapii Ozonowej) stwierdza, że „biorąc pod uwagę brak skutecznego leczenia lub szczepionki oraz w kontekście obecnego zagrożenia zdrowia „Wszyscy hospitalizowani pacjenci powinni otrzymać terapię ozonową, ponieważ widać wyraźną korzyść, a terapia ozonowa nie ma znaczących skutków ubocznych”.

49-letni mężczyzna, który już wymagał przyjęcia na OIOM, pogarszał się na oddziale. Pogorszył się do tego stopnia, że wymagał tlenu o najwyższym stężeniu, a jednak pomimo to miał słabo dotlenione płuca. Planowano intubację i podłączenie do respiratora, ale, co zaskakujące, po pierwszej sesji terapii ozonem poprawa była znacząca i można było zmniejszyć zapotrzebowanie na tlen. Dr Alberto Hernández wyjaśnia, że „poprawa po pierwszej sesji leczenia ozonem była spektakularna, byliśmy zaskoczeni, jego częstotliwość oddechu znormalizowaniem stanu, poziom tlenu wzrósł i mogliśmy przestać dostarczać jemu tyle tlenu. Ku naszemu zdziwieniu, kiedy przeprowadziliśmy kontrolę analityczną, zaobserwowaliśmy, że ferrytyna, oznaczenie analizy stosowane jako marker prognostyczny w tej chorobie, nie tylko nie zwiększyła się co jest trendem w przebiegu choroby, ale zmniejszyło się .Co istotne, spadek ten utrzymywał się w kolejnych dniach. Ten wynik zachęcił nas do podania go innym pacjentom, którzy obserwują tę samą poprawę, co nasz pierwszy pacjent ”.

Dr Hernández dodaje: „Niech nikt nie waha się z nami skontaktować w celu ustalenia odpowiednich protokołów, aby móc jak najszybciej włączyć terapię ozonem w różnych ośrodkach szpitalnych, które tego chcą”.

Ważne linki: