Polityka prywatności

1. Wstęp

Właścicielem Strony Internetowej www.bioclinic.pl (“Serwisu”) oraz administratorem danych osobowych gromadzonych za jej pośrednictwem jest Igor Dogocki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Bio Clinic (“my,” “Firma”) z siedzibą w Brodnicy, ul. 18 Stycznia 22, 87-300 Brodnica.

Celem poniższej polityki prywatności jest wyjaśnienie jak wykorzystujemy dane udostępniane przez użytkowników poprzez korzystanie z naszego Serwisu.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Jeżeli podczas korzystania z Serwisu poprosimy Ciebie o udostępnienie informacji, poprzez które możesz być zidentyfikowany, możesz być pewien, że zostaną one użyte tylko zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Rozumiemy istotne znaczenie ochrony danych i prywatności, dlatego podejmujemy wszelkich starań zachowania zgodności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO.)

2. Jakie dane zbieramy

 • Imię i Nazwisko (poprzez formularz kontaktowy)
 • Adres email i/lub numer telefonu (poprzez formularz kontaktowy)
 • Dane demograficzne takie jak wiek, płeć, oraz Geolokalizację, przeglądarka/urządzenie, preferencje, i zainteresowania (poprzez Google Analytics). Adresy IP są zanonimizowane i zebrany informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.

3. Do czego używamy zbieranych danych

Poniższa lista przedstawia cele zbierania i przechowywania danych osobowych Użytkowników.

 • Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej
 • Komunikacja (jeżeli użyjesz formularza kontaktowego)
 • Możemy korzystać z podanych przez Ciebie informacji, aby ulepszyć nasze produkty i usługi.
 • Możemy wykorzystywać podane informacje w celu dostosowania naszej strony internetowej do twoich zainteresowań i potrzeb.
 • NIGDY nie będziemy sprzedawać, rozprowadzać ani wydzierżawiać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

4. Formularze kontaktowe

Osoby korzystające z formularzy umieszczonych na stronie oświadczają, że podane przez nich dane są zgodne z prawdą, a także wyrażają zgodę (z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych) na ich przetwarzanie w celach komunikacyjnych.

5. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w pełni bezpieczne podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne procedury, aby zabezpieczyć informacje, które zbieramy online.

Upewnij się, że podczas odwiedzania naszej witryny lub wypełniania formularzy, adres URL zaczyna się od bezpiecznego protokołu HTTPS

6. Jak używamy cookies

Nasza strona internetowa, tak jak większość stron internetowych, korzysta z plików cookie, aby dostarczyć jak najlepszą jakość przeglądania strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub telefonie komórkowym podczas przeglądania stron internetowych.

Nasze pliki cookie pomagają nam:

 • Sprawić, aby nasza strona działała zgodnie z oczekiwaniami
 • Zapamiętać ustawienia podczas wizyt i między wizytami
 • Poprawić prędkość oraz bezpieczeństwo strony
 • Umożliwić udostępnianie strony w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook
 • Nieustannie ulepszać naszą stronę internetową dla Ciebie
 • Analizować ruch w witrynie

Nie używamy plików cookie do:

 • Zbierania wszelkich danych osobowych (bez Twojej wyraźnej zgody)
 • Zbierania wszelkich poufnych informacje (bez Twojej wyraźnej zgody)
 • Przekazywania danych umożliwiających identyfikację osobom trzecim

Udzielanie nam zgody na używanie plików cookie

Jeśli ustawienia oprogramowania, którego używasz do przeglądania tej strony (twojej przeglądarki), są dostosowane tak, aby akceptować pliki cookie i jeżeli dalej korzystasz z naszej strony internetowej, oznacza to, że akceptujesz pliki cookies. Jeśli chcesz usunąć lub nie używać plików cookie z naszej strony, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić poniżej, jednak może to oznaczać, że nasza strona nie będzie działać tak, jak byś tego oczekiwał.

Szczegóły o naszych cookies

Używamy plików cookie, aby nasza strona działała, w tym zapamiętanie odpowiedzi na pytania (np. Schowanie informacji o cookies dla użytkowników, którzy ją zaakceptowali).
Nie ma sposobu, aby zapobiec wysyłaniu tych plików cookie innego niż opuszczenie naszej witryny.

Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, zawiera funkcje dostarczane przez strony trzecie. Typowym przykładem jest zawarty film z YouTube. Nasza strona zawiera następujące funkcje, które używają plików cookie:

 • Filmy (obsługiwane przez YouTube)
 • Mapy Google
 • Inne wbudowane treści

Wyłączenie tych ciasteczek prawdopodobnie przerwie funkcje oferowane przez strony trzecie

Używamy plików cookie do tworzenia statystyk (Google Analytics) odwiedzin, takich jak liczba osób, które odwiedziły naszą stronę, jakiego rodzaju technologii używają (np. Mac lub Windows, co pomaga określić, kiedy nasza strona nie działa tak, jak powinna dla poszczególnych technologii), ile czasu spędzają na stronie, na jakie stronie patrzą itp. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę. Te tak zwane programy „analityczne” informują nas również anonimowo, w jaki sposób ludzie dotarli na tę stronę (np. Z wyszukiwarki) i czy odwiedzali ją wcześniej. Te dane pomagają nam lepiej dopasować treści do użytkowników. Jeżeli nie chcesz dzielić się powyższymi informacjami z Google Analytics.

Wyłączanie cookies

W każdej chwili możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do twojego urządzenia. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Linki zewnętrzne i tracking poprzez strony trzecie

Serwis może zawierać linki do innych stron. Nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i zawartość innych stron.

Google może zbierać informacje o Tobie przez ten Serwis, gdy korzystamy z ich usług w mediach społecznościowych, analizie użycia, śledzeniu zachowań i celach związanych z infrastrukturą.

Google bierze udział w programie rezygnacji z przesyłania informacji. Możesz odwiedzić ten link, aby nie być już śledzony przez Google i usługi Google, takie jak Google Plus.

W Serwisie można znaleźć filmy udostępnione z serwisu YouTube, który śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności.

8. Jakie są Twoje prawa

Poniżej informujemy jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W celu skorzystania z powyższych praw udostępniamy następujące kanały komunikacji:

 • Forma pisemna – adres: BioClinic Magda Chylińska; ul. 18 Stycznia 22, 37-800 Brodnica
 • Poczta elektroniczna – adres email: kontakt@bioclinic.pl lub kontakt@bio-clinic.eu

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.

9. Klauzula RODO

Szanowny Pacjencie
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortis Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, ul. 18 Stycznia 22, nr KRS 0000429185.
 • W sprawach, dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Magdą Chylińską, nr telefonu: + 48 695 432 300, adres e-mail: kontakt@bioclinic.pl lub kontakt@bio-clinic.eu.
 • Masz prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych – z zastrzeżeniem iż w oparciu o zapisy art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza się ograniczenia w realizacji praw osób, wynikających z art. 17, 18, 20 i 21 RODO.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 • Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 • W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 • Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami (oraz przez okres czasu) wskazanymi w art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Jeżeli dane są przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzać będziemy je przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator danych, zawarł umowę powierzenia, celem wykonania żądanego świadczenia medycznego, podmioty prowadzące obsługę Administratora w zakresie: księgowym, podatkowym, informatycznym oraz inne upoważnione do tego przez przepisy prawa organy i instytucje
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • W sytuacji, gdy podejmiesz decyzję o przesłaniu nam określonych informacji (w tym obrazów rtg oraz innych danych medycznych) drogą elektroniczną – zapewniamy bezpieczeństwo przechowywania dostarczonych nam w ten sposób danych.
 • Jeśli decydujesz się dokonać płatności internetowej – za pośrednictwem naszej strony, będzie to wymagać podania określonych danych. Za bezpieczeństwo przetwarzania tych danych – w celu realizacji płatności oraz za bezpieczeństwo samej transakcji odpowiada operator płatności internetowej.

Zmiany w powyższej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez publikację uaktualnień na naszej stronie.