Umów się na wizytę
BioClinic Brodnica - Igor Dogocki, Magda Chylińska - stomatologia immunologiczna, stomatologia biologiczna, implanty ceramiczne, implanty cyrkonowe, stomatologia holistyczna
doc - BioClinic - stomatologia immunologiczna
Dla Lekarzy - BioClinic stomatologia immunologiczna

Dla Lekarzy

"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn"
Arystoteles

„Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”
Benjamin Franklin

Nasza misja jest prosta: rozwiązujemy problemy, które inni ignorują. Z medycznego punktu widzenia nasze czasy charakteryzują się coraz większą ingerencją i obciążaniem układu odpornościowego przez czynniki wewnętrzne (np. choroby autoimmunologiczne, alergie) i zewnętrzne (np. toksyny w powietrzu, wodzie, żywności). Powoduje to lawinę chorób ogólnoustrojowych, zwłaszcza o charakterze przewlekłym.

W dziedzinie stomatologii istnieją istotne czynniki, które również mogą wyzwalać reakcje układu odpornościowego. Najczęściej mają one postać zapalenia przyzębia, stanów zapalnych pod korzeniami zębów, zgorzeli, zębów zatrzymanych, a tak- że amalgamatów i innych stopów metali używanych w koronach, mostach i nie- których implantach. Gwałtownie rośnie zachorowalność na choroby przewlekłe, schorzenia kardiologiczne, bóle stawów, nowotwory, boreliozę, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), chorobę Leśniowskiego – Crohna, astmę oskrzelową i zespoły chronicznego zmęczenia. Analizując dynamikę tych procesów, szacuje się, iż za kilka lat przeważająca większość ludzi z tzw. państw zachodnich będzie dotknięta co najmniej jedną z tych chorób.

Stomatologia Immunologiczna to zaawansowana forma stomatologii, która rozpatruje wpływ stanów zapalnych w jamie ustnej na nasz organizm. Koncepcja Stomatologii Immunologicznej opiera się na zdiagnozowaniu i eliminacji wszystkich czynników destrukcyjnych dla organizmu, znajdujących się w jamie ustnej, a zabiegi wykonywane są w odpowiednio przygotowanym protokole immunologicznym. Martwe, zakażone zęby, stany zapalne i nie korzystne materiały nie biokompatybilne z ciałem są usuwane z zachowaniem pełnych środków ochronnych. Stosowane preparaty równocześnie aktywują i odciążają układ odpornościowy. Jednocześnie lub w sekwencjach konsekwentnie zostają usunięte wszystkie czynniki destrukcyjne w jamie ustnej jak zakażone zęby, szkodliwe stopy metali, FDOK, zdiagnozowane pola interferencyjne. Kluczowym celem jest odciążony układ odpornościowy i zdrowy organizm zdolny do adaptacji i regeneracji. Mój Zespół zdaje sobie sprawę, że narząd żucia (zęby, dziąsła, stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie, nerwy, ślinianki) jest bardzo ściśle połączony z całym ciałem, a szczególnie z mózgiem. W końcu prawie wszystkie narządy zmysłów są rozmieszczone właśnie wokół niego i mózgowia. Znaczenie narządu żucia znajduje również odzwierciedlenie w tym, że piąty nerw czaszkowy (nerw trójdzielny), zaopatrujący szczękę i żuchwę, jest największym nerwem wychodzącym bezpośrednio z mózgu, stanowiącym ponad 50% objętości wszystkich nerwów czaszkowych.

Konwencjonalna Stomatologia to je- dyna z nauk medycznych, która akceptu- je np. pozostawianie martwego narządu w ciele. W Stomatologii Immunologicznej odchodzimy od nietolerowanych dobrze przez organizm opcji leczenia stomatologicznego. Wykonujemy badania kliniczne jamy ustnej i tkanek makroskopowo, mikroskopowo i laboratoryjnie. Posiadamy własne, nowoczesne laboratorium badawcze. Bazujemy na założeniu potwierdzonym badaniami, iż problem w jamie ustnej może wywołać najcięższe zaburzenia ogólnoustrojowe. Reakcje ogólnoustrojowe są wywoływane przez wydzielane mediatory stanu zapalnego, przede wszystkim prozapalne cytokiny, wywodzące się np. z martwych struktur w jamie ustnej. Przekaźniki te mogą dotrzeć do wszystkich narządów po- przez naczynia krwionośne, limfatyczne, a także przez przebiegające w danym regionie nerwy. W zależności od predyspozycji pacjenta ostatecznie rozwijają się regionalne i/lub ogólnoustrojowe zaburzenia i objawy chorobowe. Nasza praca kliniczna przynosi niezwykle ważne obserwacje, dotyczące tego, jaką ważną rolę odgrywają pola interferencyjne, obecne w jamie ustnej w procesie rozwoju cho- rób przewlekłych. Ponadto to, co odróżnia Stomatologię Immunologiczną od stomatologii klasycznej, to dobór materiałów i technik leczenia. Wszystkie materiały są wybierane z myślą o zdrowiu, a protokoły zabiegów ustalone tak, aby wspierać organizm i układ immunologiczny.

Jednymi z założeń Stomatologii Immunologicznej są:

Istnieją istotne różnice w technikach leczenia. Oto kilka przykładów:

Poniżej przedstawiamy część materiałów źródłowych i badań na których bazuje koncept Stomatologii Immunologicznej.

 1. J.F.Siqueira,et.al.,Polymerasechainreaction-basedanalysisofmicroorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patho- logy, Oral Radiology and Endodontology 2004; Vol. 97: 85-94
 2. J.F.Siqueira,et.al.;AScanningElectronMicroscopicEvaluationofInVitroDentinal Tubules Penetration by selected Anaerobic Bacteria. Journal of Endodontics, June 1996; Vol. 22 (6)
 3. N.M. Chugal, et. al., Endodontic infection: Some biologic and treatment factors associated with outcome. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology July 2003: Vol. 96 (1)
 4. Richardson N, Mordan NJ, Figueiredo JA, Ng YL, Gulabivala K., Microflora in teeth associated with apical periodontitis: a methodological observational study comparing two protocols and three microscopy techniques. International Endodontic Journal 2009 October; Vol. 42(10): 908-21
 5. J.F.Siqueira,et.al.,Bacteriaintheapicalrootcanalofteethwithprimaryapical periodontitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology May 2009; Vol. 107 (5): 721-726
 6. PerssonS.,EdlundMB.,Claesson,R.,CarlssonJ.,TheFormationofhydrogensulfide and methyl mercaptan by oral bacteria. Oral Microbiology and Immunology 1990 August; Vol. 5 (4): 195-201
 7. Lechner,J.,MehrdimensionaleSystemdiagnosedeswurzelgefülltenZahnes. ZWR-Das Deutsche Zahnärzteblatt 2012; Vol. 121(12): 640-644
 8. NagaokaS.,MiyazakiY.,LiuHj.,IwamotoY.,KitanoM.,Bacterialinvasionintodentinal tubules of human vital and non-vital teeth. Journal of Endodontics 1995 February; Vol. 21 (2): 70-73
 9. K.M.Leeet.al.,GeneticpolymorphismsofTGF-beta1&TNF-betaandbreast cancer risk. Breast Cancer Res Treat. 2005 March; Vol. 90 (2):149-55
 10. Rau,T.,DerMagen-MeridianundderFunktionskreisMagen–Milz–Pankreas. SANUM-Post 2011; Vol. 94: 19-24
 11. R.S.Brown,et.al.,Theanestheticlocalizationprocedureisanaidinrulingoutor confirming suspected primary sources of oral or dental pain. JADA May 1995; Vol. 126
 12. BrismanDL.,BrismanAS.,MosesMS.,Implantfailureassociatedwithasymptomatic endodontically treated teeth. The Journal of American Dental Association2001 February; Vol. 132 (2): 191-195
 13. CoolidgeE:Adiscussionofclinicalresults…DentCosmos69:1280(1927).
 14. Tansy,M.F.:Acuteandsubchronictoxicitystudiesofratsexposedtovaporsof methyl mercaptan and other reduced-sulfur compounds. J Toxicol Environ Health 8: 71-88 (1981)
 15. Piannotti,R.etal.:Desulfurationofcysteineandmethioninebyfusobacterium nucleatum. J Dent Res 65: 913-917 (1986)
 16. Hannah,R.S.etal.:Hydrogensulfideexposurealterstheaminoacidcontentin developing rat CNS. Neurosci Lett 99: 323-327 (1989)
 17. WeigerRetal.:Periapicalstatus,qualityofrootcanalfillingsandandestimated endodontic treatment needs in an urban German population. Endodont Dent Traumatol 13:69 (1997).
 18. MurrayCA,SaundersWP:Rootcanaltreatmentandgeneralhealth:areviewofthe literature. Int Endod J. 2000 Jan; 33(1): 1 – 18.
 19. KirkevangLetal.:Frequencyanddistributionofendodontycallytreatedteethand apical periodontitis … Int Endodont J 34:198 (2001).
 20. Figdor, D. et al.: Starvation survival, growth and recovery of Enterococcus faecalis in human serum. Oral Microbiol Immunol 18, 234 (2003).
 21. Nair,P.N.R.:Pathogenesisofapicalperiodontitisandthecausesofendodontic failures. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine; Nov2004, Vol. 15 Issue 6, p348
 22. NedTijdschrTandheelkd:Localandpotentialsystemicconsequencesofendodontic root infection. 2005 Nov;112(11):416-9.
 23. Eckerbom,M.Etal.:A20-yearfollow-upstudyofendodonticvariablesandapical status in a Swedish population. Int Endod J 40, 940 (2007).
 24. Graf,K.:ImmunologischrelevanteBelastungenauszahnärztlichenWerkstoffenund deren Wirkung. UMG 24, 2/2011, 23 – 26
 25. Pasqualini,D.etal.:Associationamongoralhealth,apicalperiodontitis,CD14 polymorphisms, and coronary heart disease in middle-aged adults. J Endod 2012 Dec; 38(12): 1570 – 7
 26. VanderSluis,L.:Pastandfutureofendodontics.ENDO(LondEngl)6(2012).
 27. Koch,M.:Onimplementationofanendodonticprogram.SwedDentJSuppl230, 9 (2013).
 28. Gomes,M.etal.:CanApicalPeriodontitisModifySystemicLevelsofInflammatory Markers? A Systematic Review and Metaanalysis. J Endod 39, 1205 (2013)
 29. Richard Horton: The neglected epidemic of chronic disease. The Lancet, Volume 366, Issue 9496, Page 1514, 29 October 2005
 30. Strong K, Mathers C, Leeder S, Beaglehole R.: Preventing chronic diseases: how many lives can we save? The Lancet, Volume 366, Issue 9496, Pages 1578 – 1582, 29 October 2005
 31. Segade L, Suarez-Quintanilla D.: Otic ganglion parasympathetic neurons innervate the pulp of the mandibular incisor or the guinea pig. Neuroscience Letters 1988, 90(1-2) 33-38
 32. Ahlrot-Westerlund B: Mercury in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis. Swed J Biol Med 1989, 1:6-7.
 33. Beck et. Al. : Oral disease, cardiovascular disease and systemic inflammation. Periodontology 2000
 34. Ingalls T: Endemic clustering of multiple sclerosis in time and place, 1934-1984.
 35. Confirmation of a Drasch G, Schupp I, Hofl H, Reinke R, Roider G: Mercury burden of human fetal and infant tissues. Eur J Ped 1994, 153:607-610.
 36. Ask K, Akesson A, Berglund M, Vahter M: Inorganic mercury and methylmercury in placentas of Swedish women. Environ Health Perspect 2002, 110:523-526.
 37. Holmes AS, Blaxill MF, Haley BE: Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children. Int J Toxicol 2003, 22:277-85.
 38. Morgan DL, Chanda SM, Price HC, Fernando R, Liu J, Brambila E, O’Connor RW, Beliles RP, Barone S Jr: Disposition of inhaled mercury vapor in pregnant rats: maternal toxicity and effects on developmental outcome. Toxicol Sci 2002, 66:261-273.
 39. Takahashi Y, Tsuruta S, Hasegawa J, Kameyama Y, Yoshida M: Release of mercury from dental amalgam fillings in pregnant rats and distribution of mercury in maternal and fetal tissues. Toxicology 2001, 163:115- hypothesis. Am J Forensic Med Pathol 1986, 7:3-8.
 40. Meurman JH, Janket SJ, Qvarnström M, Nuutinen P.: Dental Infections and serum inflammatory markers 126. in patients with and without severe heart disease, Oral Surg Oral Med Oral Path Oral Radiol endod 2003; 96:695-700.
Bądź na bieżąco - BioClinic - stomatologia biologiczna, Igor Dogodzki, Magda Chylińska

Bądź na bieżąco

Zespół BIO CLINIC dzieli się informacjami, zaleceniami i interdyscyplinarnymi rozwiązaniami, aby pomóc osiągnąć Tobie pełnię zdrowia. Zapisz się na Newsletter i bądź na bieżąco.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na wiadomość.
Więcej informacji w Polityce Prywatności.