Umów się na wizytę
BioClinic Brodnica - Igor Dogocki, Magda Chylińska - stomatologia immunologiczna, stomatologia biologiczna, implanty ceramiczne, implanty cyrkonowe, stomatologia holistyczna
Elektrosmog - BioClinic stomatologia immunologiczna

Elektrosmog

18-12-2019

Elektrosmog czyli smog elektromagnetyczny, to określenie zaburzeń pola elektromagnetycznego związanego z emisją sztucznego promieniowania do środowiska np. z wi-fi, sieć telefonii komórkowej. Nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia.

Elektrosmog czyli smog elektromagnetyczny, to określenie zaburzeń pola elektromagnetycznego związanego z emisją sztucznego promieniowania do środowiska np. z wi-fi, sieć telefonii komórkowej. Nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia.

Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach wytwarzamy ogromne ilości promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości, możemy mówić o czymś w rodzaju zanieczyszczenia elektromagnetycznego. Wytwarzane jest ono przy jakimkolwiek napięciu lub przepływie prądu, dlatego dotyczy wielu przedmiotów: telefonów komórkowych, komputerów, stacji nadawczych, telewizorów, lodówek, radarów, linii energetycznych i wielu innych.

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest zjawiskiem fizycznym złożonym z układu dwóch pól: elektrycznego i magnetycznego. Pola te są wzajemnie ze sobą związane – zmienne pole elektryczne tworzy pole magnetyczne, a zmienne pole magnetyczne tworzy pole elektryczne. Zmiany pola elektrycznego i magnetycznego rozchodzą się w przestrzeni w postaci fal elektromagnetycznych, które w próżni osiągają prędkość światła, czyli 300000 km/s.

W związku z tym, że wartości składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego w otoczeniu człowieka zazwyczaj są poniżej kryteriów ustalonych w przepisach i normach, można mówić tu o tle elektromagnetycznym. Używanie urządzeń zasilanych energią elektryczną i emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (a co za tym idzie elektrosmog), stało się naturalnym otoczeniem współczesnego, cywilizowanego człowieka.

Elektrosmog

W środowisku występują dwa rodzaje PEM – naturalne oraz sztuczne. Do naturalnych pól elektromagnetycznych zaliczamy: pole magnetyczne Ziemi, pole wytwarzane przez wyładowania atmosferyczne, promieniowanie Słońca i promieniowanie kosmiczne. Co ciekawe, ludzie którzy byli przez dłuższy czas odizolowani od tych naturalnych czynników, obserwowali negatywny wpływ na swój organizm – byli rozdrażnieni, często bolała ich głowa, mieli zaburzony cykl wegetatywny. Człowiek jest ściśle związany z naturalnym promieniowaniem elektromagnetycznym, stąd także podejrzenia, że zarówno zakłócenie w jedną stronę (pozbawienie naturalnego promieniowania) jak i w drugą (nadmiar promieniowania sztucznego), mogą być dla niego szkodliwe.

Sztuczne pole elektromagnetyczne powstaje wokół radiolinii, a także wytwarzane jest przez:

Elektrosmog

Największymi i zarazem najbardziej niebezpiecznymi źródłami pola elektromagnetycznego, wpływającymi negatywnie na środowisko i zdrowie są: nadajniki GSM, stacje radiowe i telewizyjne oraz linie wysokiego napięcia.

Nie ma jeszcze badań, które w 100% potwierdzałyby tezę o szkodliwości elektrosmogu. Stąd dopuszczalne limity promieniowania każdy kraj ustala z osobna. Bardzo restrykcyjne normy pod tym względem ma Rosja, gdzie wcześnie dostrzeżono negatywne skutki promieniowania elektromagnetycznego. W Europie normy są najróżniejsze i często różnią się między poszczególnymi krajami kilkudziesięciokrotnie. W 2020 roku, w niektórych krajach, które jako pierwsze zdecydowały się wprowadzić i testować u siebie, pojawi się superszybka sieć telefoniczna 5G. Jej prędkość będzie 100 razy szybsza niż obecna 4G.

Z obecnych już badań wynika jednak, że promieniowanie elektromagnetyczne może powodować m.in.: zaburzenia funkcjonalne układu nerwowego (reakcja jak na stres), zmiany w przebiegu fal wytwarzanych przez mózg, zmiany układu sercowo-naczyniowego, zmiany szpiku kostnego, zmiany w korze mózgowej i działalności gruczołów pokrewnych. Występuje też wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka (kilka specyficznych odmian). Wykazano także, że elektrosmog może mieć wpływ na rozwój płodu, zwiększając prawdopodobieństwo: poronienia, urodzenia dziecka chorego, zachorowania na raka.

Pomimo braku kompleksowych badań, które potwierdzałyby szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego, warto zachować przy tym zdrowy rozsądek i nie narażać swojego zdrowia – a tym bardziej zdrowia płodu.

Elektrosmog

W miarę możliwości ograniczajmy nasz czas przebywania wokół linii wysokiego napięcia, czy nie rozmawiajmy godzinami przez telefon komórkowy. Na pewno takie ograniczenia nam nie zaszkodzą, a mogą pomóc. Aby chronić się przed elektrosmogiem powinniśmy wzmocnić nasz układ odpornościowy (jeść świeże owoce i warzywa z upraw ekologicznych), ograniczyć czas korzystania z telefonu komórkowego (np. wyłączać go na noc), wyłączać router Wi-Fi, kiedy z niego nie korzystamy; korzystać ze specjalnych urządzeń blokujących fale elektormagnetyczne jak VIVOBASE.