2581-1 - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

Dlaczego nie metale?

W XIX wieku do ubytków w zębach wkładane były aluminium, złoto, ołów, platyna i srebro. Od lat twierdzono, że te stopy stosowane do wypełnień stomatologicznych (na przykład korony metalowe pokryte porcelaną, czarne wypełnienia amalgamatowe z rtęcią, elementy tytanowe) nie wpływają negatywnie na środowisko jamy ustnej i nasze całe ciało. Jeśli jednak trzymalibyśmy się faktów, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Występujące skutki cytotoksyczne, immunologiczne i rakotwórcze, a także wpływ na metabolizm komórek, zostały odkryte dla najczęściej stosowanych w stomatologii metali, takich jak rtęć, złoto, platyna, miedź, kobalt, aluminium, żelazo, chrom i nikiel. Zwykle cząsteczki metalów są wykrywane w całym ciele zaledwie kilka dni po ich włożeniu do ust. Obecność metali w jamie ustnej może destrukcyjnie wpływać na nasze ciało, działając na trzech różnych poziomach:

 • Toksyczność Metale mogą wiązać się z białkami, enzymami i błonami komórkowymi oraz blokować ich działanie. Jest to szczególnie szkodliwe w przypadku amalgamatów a dokładne ich składnika – rtęci.
 • Skutki immunologiczne Są bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą wywoływać różne typy alergii (jak udowodniono w przypadku np. Niklu, tytanu) , stany zapalne i choroby autoimmunologiczne.
 • Komponent elektryczny Powstające w obecności śliny drażniące tkanki mikroprądy oraz poprzez działanie promieniowania mikrofalowego, elektromagnetycznego np. podczas rozmów telefonicznych, masztów sieci telefonii itp. ) dochodzi do nagrzewania się mailu i znacznego przegrzewania się tkanek sąsiadujących z metalem ( podwyższone temperatura nie pozwala tkankom prawidłowo funkcjonować i zaburza reakcje enzymatyczne, tkanki funkcjonują tak jak my kiedy mamy gorączkę…)

Same metale i metale ciężkie mogą wywołać przewlekłą chorobę, która może powodować wszystkie następujące objawy:

 • Upośledzenie funkcji poznawczych
 • Zmęczenie
 • Zawroty głowy
 • Bóle głowy
 • Ból stawów
 • Lęk i / lub depresja
 • Metaliczny posmak w ustach
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Neuropatia obwodowa (drętwienie i mrowienie stóp i dłoni)

Z powodów wymienionych powyżej, protokół leczenia w BIO CLINIC Swiss Concept zakłada usunięcie wszystkich metali z jamy ustnej oraz zastąpienie ich bio kompatybilnymi nie toksycznymi indywidualnie dobranymi odbudowami w postacie odpowiednich wypełnień, nakładów oraz implantów i koron ceramicznych. Jest rzeczą oczywistą, że należy te zabiegi przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i przy wsparciu organizmu. Natomiast po usunięciu występujących w jamie ustnej metali dzięki protokołom BIO CLINIC możliwe jest oczyszczenie organizmu z zalegających w tkankach i narządach metalicznych złogów.

Rozumiemy, że współczesna stomatologia powinna skupiać się nie tylko na zapewnieniu naszym pacjentom długotrwałych i kosmetycznych uzupełnień stomatologicznych, ale także na zrozumieniu ważnej roli jamy ustnej w całym organizmie, zwracając szczególną uwagę na stosowane materiały i techniki zapewniające jak najbezpieczniejsze i najbardziej biozgodny wynik.

Toksyczność metali

Symptomy i źródła toksyczności metali: aluminium, arsenu, miedi, ołowiu, rtęci, niklu i tytanu.