Umów się na wizytę
BioClinic Brodnica - Igor Dogocki, Magda Chylińska - stomatologia immunologiczna, stomatologia biologiczna, implanty ceramiczne, implanty cyrkonowe, stomatologia holistyczna
biomaterialy - BioClinic - stomatologia immunologiczna
Leczenie zębów biomateriałami - BioClinic stomatologia immunologiczna

Leczenie zębów biomateriałami

W BIO CLINIC stosujemy nowoczesne biokompatybilne materiały niezawierające szkodliwych żywic m.in. BIS-GMA, HEMA i TEGDMA, cząsteczek metali oraz plastiku BPA.

Nasz układ odpornościowy albo „przyzwyczaja się” i jest tolerancyjny w stosunku do składników stosowanych w materiałach dentystycznych, albo stajemy się szybko na nie uczuleni. Jeśli organizm zaczyna je tolerować, tracimy zdolność do eliminowania z ciała toksyn podobnych do tych występujących w wypełnieniach. Wiele materiałów zawiera aluminium co prowadzi do niemożności wydalania aluminium w postaci aerozolu. Wiele kompozytów dentystycznych zawiera akrylan metylu, co prowadzi do problemów z metylacją i demetylacją czy też zawiera szkodliwy dla rozwoju dzieci oraz układu hormonalnego Bisfenol A. W powszechnie używanych wypełnieniach kompozytowych obecne są także cząsteczki metali dające kontrast w promieniach rentgena np. Bar.

W ciągu ostatniej dekady zakładano coraz więcej wypełnień dentystycznych na bazie specyficznych żywic.

W tym samym okresie znacznie wzrosło zainteresowanie ogólnoustrojowymi niekorzystnymi skutkami powodowanymi przez materiały dentystyczne. Stwierdzono, że każdy materiał na bazie żywicy ( czyli większość teraz używanych) uwalnia kilka składników do środowiska jamy ustnej. W szczególności komonomer, dimetakrylan glikolu trietylenowego (TEGDMA) i monomer „hydrofilowy”, metakrylan 2-hydroksyetylu (HEMA), są wypłukiwane z różnych żywic kompozytowych i materiałów „sklejających” (np. modyfikowanych żywicą). Cementy szkło-jonomerowe [GIC] i bondy kleje do zębiny w znacznych ilościach w ciągu pierwszych 24 godzin po polimeryzacji. Liczne niezwiązane składniki żywicy mogą przenikać do śliny w początkowej fazie po polimeryzacji, a później w wyniku degradacji lub erozji wypelnienia. Substancje te mogą być rozprowadzane ogólnoustrojowo i mogą potencjalnie powodować niekorzystne skutki ogólnoustrojowe u pacjentów.

Materiały zawierające żywice EGDMA i TEGDMA mogą być także przyczyną ciągłej konieczności wymiany wypełnień związanych z pojawianiem się przy nich ponownie próchnicy!
Ze zmianami próchniczymi związanych jest kilka drobnoustrojów, zwłaszcza paciorkowce (S. mutans, S sobrinus) i bakterie lactobacillus. Pamiętajmy, iż bakterie i ich produkty uboczne mogą również powodować podrażnienie miazgi. I zaskoczeniem jest, iż żywica będąca składnikiem większości materiałów do odbudowy zębów TEDGMA promuje proliferację ( namnażanie) mikroorganizmów próchnicogennych, takich jak Lactobacillus acidophilus i Streptococcus sobrinus. Jako potwierdzenie, znany jest fakt, iz TEDGMA stymuluje wzrost S.mutans i S. salivarius w sposób zależny od pH. To wyjaśnia zmiany próchnicy wtórnej, która rozwijają się na styku tkanek zęba i plomb zawierających żywicę. Ponadto egzotoksyny bakteryjne mają szkodliwy wpływ na komórki miazgi po dyfuzji przez kanaliki zębinowe. Wyniki sugerują, że zarówno BISGMA, jak i TEGDMA mają toksyczny wpływ na reprodukcję u samic myszy. Wyniki uzyskane z analizy wielu punktów końcowych modelu błony śluzowej jamy ustnej wskazują na istotną mukotoksyczność żywic kompozytowych o wysokiej zawartości TEGDMA.

W BIO CLINIC stosujemy nowoczesne biokompatybilne materiały niezawierające szkodliwych żywic m.in. BIS-GMA, HEMA i TEGDMA, cząsteczek metali oraz plastiku BPA.

Umów się a wizytę, zdiagnozujemy i bezpiecznie wymienimy stare wypełnienia i wyleczymy Twoje zęby.

Plomba
Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Harmonia" (listopad/grudzień 2021r.)