top12 - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

Test kinezjologiczny

Test mięśniowy umożliwia ocenę funkcjonalności narządów wewnętrznych i tym samym procesów biochemicznych zachodzących u badanej osoby.

Zaawansowane metody diagnostyczne ostatecznie pozwalają lekarzom i innym specjalistom medycyny na badanie reakcji ciała na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne działające na ciało. Znalazło to ogromne zastosowanie w ocenie nietolerancji pokarmowych, alergii, zatrucia toksycznymi substancjami jak np. glifosat prowadzący do zaburzeń funkcjonowania biochemicznego.

Metoda jest nieinwazyjna i polega na dotyku i oceny siły wybranego mięśnia u pacjenta, w czasie testowania ( przykładania np. w pobliżu skóry w wyznaczonym miejscu) konkretnego preparatu, ziół, pokarmu czy substancji.

Obserwowana jest reakcja, przy założeniu że dobroczynne bodźce fizyczne – na przykład korzystne produkty odżywcze – zwiększały siłę pewnych mięśni używanych jako wskaźnikowe, podczas gdy nieprzyjazne bodźce sprawiały, że mięśnie te nagle słabły. Na tej podstawie powstał wniosek, że na poziomie znacznie poniżej pojęciowej świadomości ciało „wiedziało”, i było w stanie zasygnalizować to w teście mięśniowym, co było dla niego dobre, a co złe.

W Bio Clinic metoda opierającą się na teście kinezjologicznym jesteśmy w stanie zbadać i wykryć występujące nietolerancje pokarmowe, zatrucie specyficznymi toksynami a także remedium na wiele istniejących już zaburzeń czy pasożytów.