top20 - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

Biologiczna stomatologia

Bez bólu.
Bez metali.
Bez ognisk zapalnych.

BioClinic - biologiczna stomatologia

BIO CLINIC® szwajcarska koncepcja oznacza stomatologię, która traktuje organizm „ludzki” w sposób „biologiczny”.
Żaden region naszego ciała nie jest tak mocno nasycony metalami ciężkimi, stopami metali, toksycznymi materiałami czy martwymi narządami (na przykład zaniedbanymi zębami lub zębami po leczeniu kanałowym) a przez to stanami zapalnymi tak jak jama ustna.

Medycyna biologiczna

W obliczu potężnego wzrostu ilości chorób przewlekłych ta forma medycyny jest jedyną ucieczką z obecnego ślepego zaułka. Odciąża ona układ odpornościowy i poprawia jego funkcjonowanie poprzez po prostu usuwanie toksycznych metali i leczenie źródeł stanów zapalnych w jamie ustnej. Pacjenci mają zwiększoną szansę na wyleczenie chorób bądź złagodzenie objawów dzięki wzmocnieniu układu odpornościowego oraz eliminacji szkodliwych czynników.

Osiągnij długotrwałe zdrowie

bs2 - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

BIO CLINIC® SWISS CONCEPT

W odróżnieniu od innych klinik, ALL IN ONE CONCEPT pozwala nam wykonać nawet najbardziej złożone uzupełnienia w ciągu zaledwie kilku dni. Podczas leczenia w BIO CLINIC® uzyskujesz nowe mocne zęby, które są całkowicie wolne od metali. W procedurze tej wprowadzamy ceramiczne implanty. Chociaż są one niezbędne, implanty ceramiczne są tylko jednym z elementów biologicznego podejścia i wykonywanych procedur.

ALL IN ONE CONCEPT w BIO CLINIC®

bs3 - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

Stosując tę metodę, zwykle wymagane jest tylko jedno spotkanie, aby wyeliminować cały metal. Kolejne, aby wykonać wszystkie zabiegi chirurgiczne i implantologiczne z natychmiastowo wprowadzonymi implantami. Tym samym pacjent opuszcza klinikę z wysoce atrakcyjnymi i trwałymi, długoterminowymi odbudowami przejściowymi. Zaskakującą sytuacją jest to, że pacjenci, z których większość ma choroby przewlekłe, doświadczają znacznej poprawy moment po zakończonym zabiegu.

Konsekwentna stomatologia bez metalu

Podejście do programu terapeutycznego BIO CLINIC® ma na celu całkowite wyeliminowanie wszystkich stresorów tak szybko, jak to możliwe i przywrócenie każdemu systemowi prawidłowego działania. Oczywiste jest, że głębokie uzdrowienie jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu kompleksowej, interaktywnej koncepcji terapeutycznej, która w pełni uwzględnia wszystkie aspekty biologiczne, medyczne i stomatologiczne.

Cztery fazy leczenia według naszych protokołów:

 • Przywrócenie prawidłowej fizjologii ( prawidłowego zdrowego funkcjonowania)
 • Detoksykacja (eliminacja wszystkich metali, ekstrakcja martwych zębów / implantów tytanowych / kawitacji itp. Odtruwanie wszystkich systemów
 • Immunomodulacja (90% wszystkich objawów jest spowodowanych endogennymi reakcjami immunologicznymi na toksyny lub bakterie)
 • Zmniejszenie patogennych zarazków i normalizacja mikrobiomu
swiss - BioClinic Igor Dogocki, Brodnica - stomatologia biologiczna, bio stomatologia, bio implanty, leczenie stawów skroniowo-żuchwiowych, stomatologia estetyczna

Poniżej przedstawiamy Materiały źródłowe i Badania na których bazuje nasz koncept.

 1. J.F.Siqueira,et.al.,Polymerasechainreaction-basedanalysisofmicroorganisms associated with failed endodontic treatment. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patho- logy, Oral Radiology and Endodontology 2004; Vol. 97: 85-94
 2. J.F.Siqueira,et.al.;AScanningElectronMicroscopicEvaluationofInVitroDentinal Tubules Penetration by selected Anaerobic Bacteria. Journal of Endodontics, June 1996; Vol. 22 (6)
 3. N.M. Chugal, et. al., Endodontic infection: Some biologic and treatment factors associated with outcome. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology July 2003: Vol. 96 (1)
 4. Richardson N, Mordan NJ, Figueiredo JA, Ng YL, Gulabivala K., Microflora in teeth associated with apical periodontitis: a methodological observational study comparing two protocols and three microscopy techniques. International Endodontic Journal 2009 October; Vol. 42(10): 908-21
 5. J.F.Siqueira,et.al.,Bacteriaintheapicalrootcanalofteethwithprimaryapical periodontitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology May 2009; Vol. 107 (5): 721-726
 6. PerssonS.,EdlundMB.,Claesson,R.,CarlssonJ.,TheFormationofhydrogensulfide and methyl mercaptan by oral bacteria. Oral Microbiology and Immunology 1990 August; Vol. 5 (4): 195-201
 7. Lechner,J.,MehrdimensionaleSystemdiagnosedeswurzelgefülltenZahnes. ZWR-Das Deutsche Zahnärzteblatt 2012; Vol. 121(12): 640-644
 8. NagaokaS.,MiyazakiY.,LiuHj.,IwamotoY.,KitanoM.,Bacterialinvasionintodentinal tubules of human vital and non-vital teeth. Journal of Endodontics 1995 February; Vol. 21 (2): 70-73
 9. K.M.Leeet.al.,GeneticpolymorphismsofTGF-beta1&TNF-betaandbreast cancer risk. Breast Cancer Res Treat. 2005 March; Vol. 90 (2):149-55
 10. Rau,T.,DerMagen-MeridianundderFunktionskreisMagen–Milz–Pankreas. SANUM-Post 2011; Vol. 94: 19-24
 11. R.S.Brown,et.al.,Theanestheticlocalizationprocedureisanaidinrulingoutor confirming suspected primary sources of oral or dental pain. JADA May 1995; Vol. 126
 12. BrismanDL.,BrismanAS.,MosesMS.,Implantfailureassociatedwithasymptomatic endodontically treated teeth. The Journal of American Dental Association2001 February; Vol. 132 (2): 191-195
 13. CoolidgeE:Adiscussionofclinicalresults…DentCosmos69:1280(1927).
 14. Tansy,M.F.:Acuteandsubchronictoxicitystudiesofratsexposedtovaporsof methyl mercaptan and other reduced-sulfur compounds. J Toxicol Environ Health 8: 71-88 (1981)
 15. Piannotti,R.etal.:Desulfurationofcysteineandmethioninebyfusobacterium nucleatum. J Dent Res 65: 913-917 (1986)
 16. Hannah,R.S.etal.:Hydrogensulfideexposurealterstheaminoacidcontentin developing rat CNS. Neurosci Lett 99: 323-327 (1989)
 17. WeigerRetal.:Periapicalstatus,qualityofrootcanalfillingsandandestimated endodontic treatment needs in an urban German population. Endodont Dent Traumatol 13:69 (1997).
 18. MurrayCA,SaundersWP:Rootcanaltreatmentandgeneralhealth:areviewofthe literature. Int Endod J. 2000 Jan; 33(1): 1 – 18.
 19. KirkevangLetal.:Frequencyanddistributionofendodontycallytreatedteethand apical periodontitis … Int Endodont J 34:198 (2001).
 20. Figdor, D. et al.: Starvation survival, growth and recovery of Enterococcus faecalis in human serum. Oral Microbiol Immunol 18, 234 (2003).
 21. Nair,P.N.R.:Pathogenesisofapicalperiodontitisandthecausesofendodontic failures. Critical Reviews in Oral Biology & Medicine; Nov2004, Vol. 15 Issue 6, p348
 22. NedTijdschrTandheelkd:Localandpotentialsystemicconsequencesofendodontic root infection. 2005 Nov;112(11):416-9.
 23. Eckerbom,M.Etal.:A20-yearfollow-upstudyofendodonticvariablesandapical status in a Swedish population. Int Endod J 40, 940 (2007).
 24. Graf,K.:ImmunologischrelevanteBelastungenauszahnärztlichenWerkstoffenund deren Wirkung. UMG 24, 2/2011, 23 – 26
 25. Pasqualini,D.etal.:Associationamongoralhealth,apicalperiodontitis,CD14 polymorphisms, and coronary heart disease in middle-aged adults. J Endod 2012 Dec; 38(12): 1570 – 7
 26. VanderSluis,L.:Pastandfutureofendodontics.ENDO(LondEngl)6(2012).
 27. Koch,M.:Onimplementationofanendodonticprogram.SwedDentJSuppl230, 9 (2013).
 28. Gomes,M.etal.:CanApicalPeriodontitisModifySystemicLevelsofInflammatory Markers? A Systematic Review and Metaanalysis. J Endod 39, 1205 (2013)
 29. Richard Horton: The neglected epidemic of chronic disease. The Lancet, Volume 366, Issue 9496, Page 1514, 29 October 2005
 30. Strong K, Mathers C, Leeder S, Beaglehole R.: Preventing chronic diseases: how many lives can we save? The Lancet, Volume 366, Issue 9496, Pages 1578 – 1582, 29 October 2005
 31. Segade L, Suarez-Quintanilla D.: Otic ganglion parasympathetic neurons innervate the pulp of the mandibular incisor or the guinea pig. Neuroscience Letters 1988, 90(1-2) 33-38
 32. Ahlrot-Westerlund B: Mercury in cerebrospinal fluid in multiple sclerosis. Swed J Biol Med 1989, 1:6-7.
 33. Beck et. Al. : Oral disease, cardiovascular disease and systemic inflammation. Periodontology 2000
 34. Ingalls T: Endemic clustering of multiple sclerosis in time and place, 1934-1984.
 35. Confirmation of a Drasch G, Schupp I, Hofl H, Reinke R, Roider G: Mercury burden of human fetal and infant tissues. Eur J Ped 1994, 153:607-610.
 36. Ask K, Akesson A, Berglund M, Vahter M: Inorganic mercury and methylmercury in placentas of Swedish women. Environ Health Perspect 2002, 110:523-526.
 37. Holmes AS, Blaxill MF, Haley BE: Reduced levels of mercury in first baby haircuts of autistic children. Int J Toxicol 2003, 22:277-85.
 38. Morgan DL, Chanda SM, Price HC, Fernando R, Liu J, Brambila E, O’Connor RW, Beliles RP, Barone S Jr: Disposition of inhaled mercury vapor in pregnant rats: maternal toxicity and effects on developmental outcome. Toxicol Sci 2002, 66:261-273.
 39. Takahashi Y, Tsuruta S, Hasegawa J, Kameyama Y, Yoshida M: Release of mercury from dental amalgam fillings in pregnant rats and distribution of mercury in maternal and fetal tissues. Toxicology 2001, 163:115- hypothesis. Am J Forensic Med Pathol 1986, 7:3-8.
 40. Meurman JH, Janket SJ, Qvarnström M, Nuutinen P.: Dental Infections and serum inflammatory markers 126. in patients with and without severe heart disease, Oral Surg Oral Med Oral Path Oral Radiol endod 2003; 96:695-700.